Detaljhandel och forskning möttes under After Work

Den 7 och 8 februari arrangerade Alexandersoninstitutet tillsammans med Högskolan i Skövde två AW-träffar med tema handel, pandemi och motståndskraft.

Först ut var Varberg medan dag två bjöd på ett liknande upplägg i Falkenberg. De inbjudna var ägare och personal inom detaljhandel samt fastighetsägare.

Publik som sitter i en restaurang och lyssnar till en presentation.

Arrangemanget är en del av projektet Efterfrågad kompetensutveckling och syftade till att titta på hur vi använder forskning i vardagen. Med forskningen som grund diskuterades ämnena bland deltagarna på träffarna för att se vilka lärdomar vi kan dra och konkretisera vad detta betyder för framtiden.

Inom ramen för utvecklingen av konceptet har Alexandersoninstitutet och Högskolan i Skövde även bidragit med föreläsning och diskussion till strategidag i Galleria Trädgården i Varberg. Under våren kommer vi utvärdera och paketera konceptet för att se hur detta kan vidareutvecklas och genomföras i framtiden.

Stort tack till alla som medverkade under båda kvällarna!

Vill du veta mer?

Efterfrågad kompetensutveckling, logotyp.Region Halland, logotyp.Tillväxtverket logotyp.Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Tillväxtverket.