Direktupphandling avseende konsult för entreprenörskapsfrämjande aktiviteter

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för entreprenörskaps­främjande aktiviteter inom projektet Scandinavian Growth Creators.

Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Syftet med projektet är att skapa tillväxt och sysselsättning i mikroföretag. Detta görs genom att utbilda och utveckla studenters färdigheter i att arbeta innovativt och entreprenöriellt med målet att fungera som en innovativ resurs i skandinaviska mikroföretag.

Inom ramen för projektet ska Alexandersoninstitutet, tillsammans med uppdragets upphandlade aktörer, samskapa och utveckla ett koncept som syftar till att stärka studenternas innovativa och entreprenöriella förmågor. Upphandlade aktörer ska bidra till konceptets utveckling samt genomföra aktiviteter inom ramen för konceptet. Aktiviteter planeras att genomföras vid 4–5 tillfällen under läsåret ht21/vt22, med start i september 2021.

I uppdraget ingår

  • delta i en utvecklingsgrupp för att samskapa och utveckla ett koncept som stärker studenters innovativa och entreprenöriella förmågor
  • genomföra entreprenöriellt orienterade aktiviteter för studenter i högre utbildning
  • dokumentera och utvärdera aktiviteter samt hitta former för hur entreprenörskapsfrämjande aktörer kan samverka med Campus Varberg
Sista dag för anbud:
19 maj 2021
Sista dag för frågor:
14 maj 2021
Slutredovisning sker senast:
1 juni 2022
Uppdraget omfattar:
max 40 000 exkl. moms
Kontaktperson:
Ida Thomsson
Bilaga 2:
Uppförandekod (pdf, 23 KB)
Bilaga 3:
Handbok för konsulter (pdf, 299 KB)
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Scandinavian Growth Creators (SGC) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg ÖKS.