Etikett: Scandinavian Growth Creators (SGC)

Tre fysiska exemplar av verktyget Metoder för innovation och entreprenörskap.

Metoder för innovation och entreprenörskap

Inom ramen för projektet Scandinavian Growth Creators (SGC) har en verktygs­låda tagits fram. Verktygs­lådan består av en samling modeller och metoder för lärare i innovation och entreprenörskap.

Affärsmodellen VIAble Growth Model, grafisk illustration.

Ny affärs­modell för analys av hållbar tillväxt

23 maj 2022

Genom det Interreg-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators har lektorn Birgitte Woge Nielsen tagit fram en ny affärs­modell. VIAble Growth Model gör det möjligt att analysera tillväxt från hållbara perspektiv.

Glasvägg med massa papper och postit-lappar, affisch med texten Young Growth Creators.

Studenter bidrar i flera led till projektet Scandinavian Growth Creators

3 maj 2022

Under de senaste två åren har studenten Mikaela Sandgren varit en del av det Interreg-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Projektet har som syfte att öka samarbetet mellan studenter och mikro­företag. Ta del av Mikaelas berättelse om sin resa inom projektet, från start till slut.

Flera händer flyttar- och skriver på post-it-lappar vid ett bord.

Destinationsutveckling i praktiken

22 april 2022

Efter två härligt intensiva dagar har innovations­­processen Destinations­utveckling i praktiken äntligen startats upp. Tre student­­grupper kommer hjälpa tre verksamheter i besöks­­näringen med att skapa nya koncept för att locka fler till att besöka Halland.

En person står på scen och pratar framför en publik med studenter under Entreprenörskapsveckorna.

Karriär­stärkande aktiviteter under Entreprenörskaps­veckorna

19 november 2021

Blir man mer kreativ av att stå upp? Ja, i alla fall om vi frågar Mohammed Kossir från Drivhuset som började sin program­punkt under Campus Varbergs första Entreprenörskaps­vecka med att alla skulle ställa sig upp. Kanske var det just det draget som gjorde rummet så fullt av energi?

ProjektLogotyp för projektet Scandinavian growth creators.

Scandinavian Growth Creators (SGC)

Med hjälp av Scandinavian Growth Creators (SGC) ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikro­företag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya jobb ska skapas.

Upphandling

Direktupphandling avseende konsult för entreprenörskapsfrämjande aktiviteter

4 maj 2021

Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Syftet med projektet är att skapa tillväxt och sysselsättning i mikroföretag. Detta görs genom att utbilda och utveckla studenters färdigheter i att arbeta innovativt och entreprenöriellt med målet att fungera som en innovativ resurs i skandinaviska mikroföretag.

Fyra personer sitter vid ett bord och spelar in en podcast.

SGC – En möjliggörare för företag och studenter

3 juli 2020

40 studenter vid Campus Varberg har genomgått den första svenska innovationsprocessen inom ramen för projektet Scandinavian Growth Creators (SGC) som ingår i finansieringsprogrammet Interreg ÖKS. Åtta studentgrupper deltog i processen Under fem månader har åtta studentgrupper fått lära känna en verksamhet och dess utmaningar med målet att genomföra en insats för verksamhetens fortsatta utveckling. Processen går under namnet Young Growth Creators (förkortat YGC), […]