Slutkonferens för Scandinavian Growth Creators i Århus

Förra veckan deltog Alexanderson­institutet på slut­konferensen av projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Slut­konferensen hölls i Århus, Danmark.

Tillsammans med två studenter vid utbildningen Event management från Campus Varberg hölls en facilitator­utbildning. Slut­konferensen leddes av studenter från både Sverige och Danmark.

Sju studenter står i en undervisningssal och ler mot kameran.
Tre fysiska exemplar av verktyget Metoder för innovation och entreprenörskap.

För att sy ihop säcken för projektet lanserades en Toolbox – ett verktyg fyllt med innovations- och entreprenöriella samarbeten. En djupare beskrivning av toolboxen hittar du bland våra resultat på sidan Metoder för innovation och entreprenörskap.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Scandinavian Growth Creators (SGC) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.