Ny affärs­modell för analys av hållbar tillväxt

Genom det Interreg-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators har lektorn och koordinatorn för VIA Student­växthus Birgitte Woge Nielsen tagit fram en ny affärs­modell. VIAble Growth Model gör det möjligt att analysera tillväxt från hållbara perspektiv.

Birgitte Woge Nielsen är lektor vid fysioterapi­utbildningen och samordnare av samtliga vård­utbildningar på VIA University College i Danmark. Hon är också del av en resurs­grupp på universitetet som fokuserar på strategiskt arbete i hållbar utveckling inom utbildning, verksamhet och administration.

Foto: VIA University College

Utbildningar inom de globala målen

Över 100 undervisare har sedan 2018 gått utbildningen De globala målen i undervisningen, som Birgitte varit med och projektlett. Hon har dessutom varit med och skapat De globala målens ambassadörer, som är en ettårig utbildning för studenter. Under den här utbildningen ges studenter chansen att arbeta med de globala målen på en lokal nivå. Studenterna har också möjlighet att vara del av nationella aktiviteter genom UNESCO School, men även internationellt genom bland annat Map the System.

Klassiska affärs­modeller otillräckliga

Birgitte och hennes kollegor märkte hur studenterna vid student­växthusen hade problem att använda de annars så klassiska affärs­modellerna som bara fokuserade på ekonomisk tillväxt. Det var helt enkelt svårt att applicera hållbara perspektiv som fokuserar på miljö och samhälle till modellerna.

Affärsmodellen VIAble Growth Model, grafisk illustration.

Begränsad tillväxt kräver hållbara idéer

När en idé ska utvecklas är det viktigt att se den utifrån hela dess sammanhang, påpekar Birgitte. Hon menar att vi alla behöver bidra med att vända utvecklingen av idéer till att vara anpassade efter samtliga hållbarhets­perspektiv: miljö, ekonomi och samhälle.

 – Vi står inför allvarliga globala utmaningar, både miljö­mässiga, ekonomiska och sociala. Det finns helt enkelt gränser för tillväxt, precis som Kate Raworth visat i sin berömda munk­modell.

Cirkulär ekonomi och design är framtiden

Men det handlar inte bara om ansvar, det handlar också om möjligheter, menar Birgitte. Marknaden håller på att förändras. Privata och offentliga aktörer tar fram så kallade ”gröna” upphandlings­avtal. Myndigheter ställer krav på hållbarhet och andelen gröna privat­kunder ökar kraftigt.

Idag kan produkter tillverkas för att sedan åter­användas och återvinnas, eftersom kvalitet och design är på topp. När produkten inte längre kan används i sin ursprungliga form kan den därför tas isär och användas till något nytt. Detta är vad cirkulär ekonomi och cirkulär design handlar om.

Birgitte påminner om att det på sista tiden också har uppstått en ökad medvetenhet om att vi faktiskt inte behöver äga de produkter vi omger oss med. Idag kan du hyra, leasa och låna allt från tvättmaskin, till verktyg eller bil. När tillverkaren äger produkterna kan företaget minska kostnaderna genom att reparera produkten och återanvända de enskilda delarna. Detta ger dessutom företagen möjlighet att bygga en långsiktig relation med sina kunder, och därigenom få en unik insikt i konsumtions­mönster. Vilka i sin tur kan användas för att förbättra produkter och tjänster ytterligare, och därmed öka kund­nöjdheten.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Scandinavian Growth Creators är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.