Glasvägg med massa papper och postit-lappar, affisch med texten Young Growth Creators.

Studenter bidrar i flera led till projektet Scandinavian Growth Creators

Under de senaste två åren har studenten Mikaela Sandgren varit en del av det Interreg-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Projektet har som syfte att öka samarbetet mellan studenter och mikro­företag. Ta del av Mikaelas berättelse om sin resa inom projektet, från start till slut:

Identifiering av mikro­företags utvecklings­möjligheter

Jag blev introducerad till SGC för första gången i januari 2020 genom dess satsning Young Growth Creators (YGC). Under fem månader arbetade vår klass i mindre grupper som var kopplade till mikro­företag i Varberg. Målet var att hitta utvecklings­möjligheter hos företagen och genomföra ett kommunikations­projekt för att hjälpa dem att växa eller implementera de utvecklings­möjligheter som identifierats.

Corona­pandemin kom till Sverige i början av februari 2020 och från och med mars var all utbildning förlagd till distans. Detta komplicerade vårt arbete inom YGC, eftersom de flesta grupperna i klassen hade planerat att genomföra ett fysiskt evenemang. Trots utmaningarna som uppstod med inställda och omställda evenemang, kunde vi däremot fortlöpa tack vare ny idé­generering och utveckling av befintliga idéer. Det mest utmärkande med den här omställningen var att det levererade kommunikations­projektet i flera fall blev bättre än vad som var planerat från början! Detta tack vare veckovis handledning med både lärare och representanter från Alexanderson­institutet som vi kunde ”loopa” idéer med.

Från deltagare till handledare

I september 2020 gick jag vidare inom SGC och blev en Scandinavian Facilitator. Under hösten deltog jag och fem andra studenter i utbildningar om facilitering. Där lärde vi oss att planera och genomföra workshops i mål­sökande processer, det vill säga processer utan ett tydligt eller färdigt mål. Under vår­terminen 2021 blev vi sedan handledare till de nya YGC-grupperna, alltså den del av SGC som vi varit en del av året innan. Detta gav en helhets­bild av projektet där jag gick från deltagare till handledare.

Det bästa med att vara en Scandinavian Facilitator var att se hur YGC-grupperna utvecklades och växte under processens tid. Att få vara med från de tidiga stapplande idé­genereringarna, till problematiken under tiden, för att slutligen se själva genomförandet är något jag tar med mig i framtiden och alltid kommer se tillbaka på med värme.

Avslutande nätverks­träff i Köpenhamn

Som ett sista steg av min delaktighet i SGC fick jag följa med på projektets nätverks­träff i Köpenhamn i april 2022. Det var spännande att få höra vad olika organisationer gjorde i projektet utöver vårt eget YGC.

Även om min danska inte är den bästa, satte den inte stopp för förståelsen att i alla delar av projektet fanns en sak gemensamt: varje persons passion för det egna projektet. Alla var super­glada över att få presentera sitt projekt och sina resultat – de var stolta över vad som genomförts!

Samtidigt fanns det en känsla av sorg hos de som var där eftersom de flesta nu befinner sig i slutet av projekt­perioden. Alla funderade över vad som skulle bli av deras projektet nu, hur de fina resultaten ska förvaltas framöver. Att få diskutera kring hur projekten ska kunna stå på egna ben i framtiden var oerhört intressant och inspirerande att få vara del av. Det var ungefär som att lyssna på några som plockar ut de godaste bitarna i en kaka och skapar nya kakor. Och så ser jag på min tid inom projektet Scandinavian Growth Creators, en tid som kommer vara mina godbitar i en kaka!

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Scandinavian Growth Creators är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg ÖKS.