Entreprenöriell medarbetare startar på Campus Varberg

Den 6 februari drog Alexandersoninstitutet igång en ny omgång av kursen Entreprenöriell medarbetare. Kursen syftar till att utveckla medarbetares entreprenöriella förmågor. Detta innebär att lära sig se möjligheter och tänka kreativt, driva och utveckla idéer samt att skapa värde för sig själv och andra.

Under den första träffen fick de 18 deltagarna blicka inåt och fundera över vad de drömmer om. De skulle sedan berätta om detta för andra deltagare. Deltagarna kommer under våren utmanas i sitt idéskapande och få verktyg för att förverkliga sina idéer. Under första träffen föreläste även Martin Lackéus, forskare på Chalmers entreprenörskola.

Deltagarna kommer från olika branscher och bakgrunder, vilket vi tror kommer skapa spännande samtal och utbyten.

Elisabet Klingenstierna, en av de fyra kursledarna.

Kursen består, utöver fyra fysiska träffar på Campus Varberg, även av ett flertal uppdrag som utförs på egen hand, men med hjälp av andra deltagare på kursen samt kursteamet.

Efterfrågad kompetensutveckling, logotyp.Tillväxtverket logotyp.Region Halland, logotyp.Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.

Entreprenöriell medarbetare arrangeras inom ramen för det EU-finansierade projektet Efterfrågad kompetensutveckling (EKU).