Foto: Natalie Greppi

Halländsk tech-vecka blev återigen en succé

Den 5–8 oktober 2021 gick Hallands tech-vecka av stapeln som precis som året innan blev en succé med över 1­ 000 anmälda deltagare och 28 event. Genom eventen fokuserar Halland Tech Week på att lyfta tech i regionen samt hos företag och entreprenörer. Trots pandemin formades eventen till att ordnas digitalt, på plats och genom hybrida arrangemang.

En arena för teknik

Halland Tech Week arrangerades för andra året i rad och är ett event med fokus på att bygga en arena som synliggör teknikbolag, ger goda exempel och lyfter intressanta initiativ. Totalt arrangerades 28 program­punkter som anpassades till att passa företag, allmänhet, studenter och teknik­intresserade. Programmet riktades även nationellt och internationellt med inslag av talare från bland annat Holland, Tyskland och Danmark.

Det är positivt att kunna visa upp så många spännande halländska tech-bolag, inte bara här utan även för nationella och internationella deltagare.

Peter Uppman, innovations­strateg Region Halland

Hela Halland är med

Projektledare för Halland Tech Week är Micha Björck och hon tycker det är en självklarhet att hela Halland ska delta under Halland Tech Week.

Det är en självklarhet att hela Halland ska ha en del i programmet. Vi jobbar nära kommunernas näringslivs­kontor för att identifiera intressanta företag och initiativ.

Micha Björck, projektledare Alexandersoninstitutet

Livesända VR-möten och tech näste

Företags­inkubatorn HighFive i Halmstad höll i flera av Halland Tech Weeks event. Ett av dem välkomnade deltagarna till ett interaktivt möte om VR i VR. En för många en ny och spännande upplevelse då mötet utspelade sig i en fantasivärld med uppkopplade avatarer som representerade talarna. Det traditions­enliga Draknästet blev ett Tech-Näste där Potential.vbg och Connect Väst samlade fyra tech-företag som pitchade framför investerarna.

Blockchain och Volvo Cars teknik­utveckling

Zara Zamani är en av de ledande kvinnorna inom blockchain och presenterade tillsammans med Farzaneh Etminani och lyfte AI:ns viktiga roll i hälsovården. Timmy Ghiurau leder Volvo Cars arbete med simulatorer och AR/VR och presenterade en häpnads­väckande resa kring Volvos teknik­utveckling genom de senaste åren.

En del av projektet Futures By Design

Halland Tech Week ingår i Halland Tech som är ett marknads­förings- och kompetens­utvecklings­paraply som visar på konkreta möjligheter med ny teknik och digital transformation i Halland. Initiativet är en del av projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet, projektleds tillsammans med företags­inkubatorn HighFive och finansieras med medel från Interreg North Sea Region Programme samt Region Halland.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.Region Halland, logotyp.