Snart dags för Halland Tech Meet

Den 13 maj 2020 anordnas Halland Tech Meet, ett digitalt event som samlar företagsledare och organisationer i Halland som hittat nya sätt att agera i den rådande situationen. Med en vecka kvar så har 200 personer anmält sitt deltagande. I samtalen medverkar bland andra r360:s styrelseordförande Ludvig Granberg, Lisa Gramnäs från Gramtec Development, Pontus Wärnestål, universitetslektor vid akademin för informationsteknik på Högskolan i Halmstad och Malin Kjällström från Connect Väst/Gothenburg Tech Week.

Halland Tech Meet är en uppvärmning inför höstens evenemang Halland Tech Week som tidigare planerades att genomföras under maj, men som nu bokats om till 6-9 oktober. Programmet för Halland Tech Week är fyllt av viktiga samtal och workshops på ämnen som digital omställning, AI, VR och hållbarhet.

Halland Tech Meet den 13 maj 2020 klockan 9-12.

Målet med Halland Tech Week är att sprida goda arbetssätt inom ny teknik och digitalisering, mellan företag och organisationer. Förhoppningen är att eventet ska sätta Halland på kartan inom teknikscenen och locka fler företag och personer inom teknikbranschen att vilja bo och verka i regionen. 

Initiativet är en del av projektet Futures by Design vid Alexandersoninstitutet och finansieras med medel från Interreg North Sea Region programme samt Region Halland. Halland Tech Week genomförs tillsammans med partners i hela regionen: Högskolan i Halmstad, Almi Halland, Region Halland, Connect Sverige Region Väst, Coompanion Halland och UF Halland, för att nämna några. 

Mer information om programmet och hur du anmäler dig hittar du på www.hallandtech.se/meet.

Region Halland logotyp.Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Halland Tech Week är en aktivitet som finansieras med stöd av Region Halland och Interreg NSR genom projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet.