Mentorsprogrammet

Efter att ha skapat olika varianter av mentorprogram i åtta år beslutade Campus Varberg att lyfta nivån ytterligare genom att kvalitetssäkra arbetsmodellen och konkretisera de inslag som visat sig vara viktiga i processen.

I samråd med en referensgrupp med erfarna mentorer och tillsammans med mentorprogramsexperten Kirsten Poulsen på KMP+ samt andra programleverantörer i Danmark och Sverige, kunde ett guidematerial och användbara canvasdukar tas fram. Materialet är till för att underlätta samspelet mellan mentor och adept och för att kvalitetssäkra de tre faser mentorskapet går igenom, förberedelsefasen, genomförandefasen och avslutningsfasen.

Ladda ner

Danska Mentorsprogrammet guidebook omslagsbild.

Mentorsprogrammet Guidebook

pdf, 1 MB
Danska Mentorsprogrammet Canvas omslagsbild.

Mentorsprogrammet Canvas

application/zip, 79 MB