Skandinavisk innovationskultur

Grundidén med Skaninnos partnerskap är att tillsammans vidareutveckla metoder för att stärka förmågan att matcha samman studerande med arbetsliv. Inställningen är att främja möten mellan människor – att det uppstår positiva effekter då kompetenser och erfarenheter vävs samman.

Satsningarna sker både lokalt i Sverige och Danmark, över gränserna, men också mellan olika marknader, studenter, arbetsliv och offentlig sektor. Inom ramen för projektet har det genomförts tre olika satsningar: Mentorprogram, innovationssamarbeten och utveckling av studentväxthus.