Hur du blir mer entreprenöriell

Forskning visar att en entreprenöriell förmåga är något som går att utveckla och lära sig. Genom kursen Entreprenöriell medarbetare och inom det EU-finansierade projektet Efterfrågad kompetensutveckling har flertalet underlag tagits fram med syfte att främja just detta.

Du kan ta del av allt material på vår resultatsida Entreprenöriell medarbetare.

Tillväxtverket logotyp.Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.

Efterfrågad Kompetensutveckling (EKU) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Tillväxtverket.