Närbild på en solcell.

Projekt SolReg Halland avslutat

Projektet SolReg Halland har syftat till att främja solenergins utveckling i Halland genom två parallella spår; affärsutveckling och nya tillämpningsområden. Solel som tillval vid nyproduktion av småhus är ett område där det finns potential att nyttja solenergins möjligheter.

Vid årsskiftet avslutades det tre år långa projektet som drivits av Alexandersoninstitutet och Energi- och miljöcentrum. Projektet har resulterat i en rad olika studier med fokus på affärsutveckling och nya tillämpningsområden samt beställarkompetens och ökad användning av solenergi.

Solenergi inom småhusmarknaden

Ett område där det finns potential att i högre utsträckning nyttja solenergi är inom småhusmarknaden. Rapporten Mer solel inom småhusproduktionen visar att det finns både kunskap och insikt om solelens tekniska och marknadsmässiga utveckling hos många av Sveriges husproducenter i idag. Trots detta ökar inte installationsakten av solceller på ett önskvärt sätt inom småhusmarknaden.

För att se ett större genomslag på småhusmarknaden krävs insatser på många områden. Det handlar om allt från ekonomi till estetik men framförallt om att kunna visa kunderna att det är lönsamt redan från första dagen. Om husköparna passar på att installera solpaneler i samband med husbyggandet kan kostnaderna hållas nere samtidigt som drivenergin för huset minskar.

Lars Andrén, en av författarna till rapporten

Rapporten Mer solel inom småhusproduktionen och andra publikationer som tagits fram inom ramen för SolReg Halland finns att hämta här.

Region Halland, logotyp.Energimyndigheten logotyp.Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.

SolReg Halland är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Region Halland, Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.