Etikett: SolReg Halland

ProjektNärbild på en solcell.

SolReg Halland

Alexandersoninstitutet driver tillsammans med Energi- och Miljöcentrum en treårig satsning för att främja sol­energins utveckling i Halland med omnejd. Satsningen går under namnet SolReg Halland.

Närbild på en solcell.

Projekt SolReg Halland avslutat

27 maj 2020

Projektet SolReg Halland har syftat till att främja solenergins utveckling i Halland genom två parallella spår; affärsutveckling och nya tillämpningsområden. Solel som tillval vid nyproduktion av småhus är ett område där det finns potential att nyttja solenergins möjligheter. Vid årsskiftet avslutades det tre år långa projektet som drivits av Alexandersoninstitutet och Energi- och miljöcentrum. Projektet har resulterat i en rad […]

Närbild på en solcell.

Solenergi

En undersökning som kan bistå med erfarenheter och kunskaper kring hur framtida projekteringar ska kunna genomföras utifrån en studie av ett område som var föremål för en solenergianläggning, men där protester från boende gjorde att platsen för projektering fick flyttas. Undersökningen genomfördes inom projektet SolReg av Haverdal Consulting på uppdrag av Alexandersoninstitutet och EMC – Energi- och miljöcentrum.  Solelbranschen ökar […]