Kategori: Upphandling

Upphandling

Direktupphandling avseende konsult med erfarenhet av data och dataanalys

20 september 2021

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult med erfarenhet av data och dataanalys för affärsutvecklingsinsatser i små och medelstora företag. Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Futures By Design. Projektet är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag (SMF) att ta de första stegen i att arbeta mer datadrivet med hjälp av dataanalys. Ett av målen i projektet är stötta […]

Upphandling

Direktupphandling avseende konsult för entreprenörskapsfrämjande aktiviteter

4 maj 2021

Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Syftet med projektet är att skapa tillväxt och sysselsättning i mikroföretag. Detta görs genom att utbilda och utveckla studenters färdigheter i att arbeta innovativt och entreprenöriellt med målet att fungera som en innovativ resurs i skandinaviska mikroföretag.