My success

Du har säkert tänkt på hur omgivningen påverkar varje människa. Men har du tänkt på hur din omgivning påverkar dig? Har du valt den påverkan du får?

Den som har många som klagar i sin omgivning kommer säkert själv snart bli klagande. Den som bara omger sig med människor som förverkligar idéer kommer med stor sannolikhet själv att snart börja förverkliga idéer. Hur ser din omgivning ut idag? Vilka intryck får du från de människor som du omger dig med?

My success är en metod för att få studenter att definiera och ta ansvar för sin kommande studietid med effekten: engagerade studenter med stor egen initiativkraft. Möjlighet att fånga upp studenter med idéer som matchas mot andra processer i verksamheten.

Ladda ner