Slutsatser och metoder för framtidens lärande

Den 17 augusti 2023 arrangerade Alexandersoninstitutet en slutkonferens för projektet Efterfrågad kompetensutveckling. Konferensen presenterade projektets slutsatser och metoder för framtidens lärande.

Du kan ta del av slutkonferensen i efterhand (youtube.com). Följande presentationsmaterial från konferensen finns också att tillgå:

Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.Tillväxtverket logotyp.

Efterfrågad Kompetensutveckling (EKU) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Tillväxtverket.