Person går in i entrén till Alexandersoninstitutets kontor.

Välkommen till Alexandersoninstitutet

Alexandersoninstitutet utgör inte ett traditionellt institut. Istället för att fokusera på spets­kompetens och riktad forskning inom en disciplin arbetar vi med att skapa utbud där det finns en efterfrågan samt att underhålla utbudet så länge efterfrågan finns.

Dags för Halland Tech Week 2022

måndag 12 september

Årets Halland Tech Week går av stapeln den 11-14 oktober, precis som föregående år bjuder veckan på spännande aktiviteter för regionens innovations- och konkurrenskraft. I år arrangeras veckan med fyra teman under fyra dagar i fyra städer.

Lekrum i en förskola, med fokus mitt i rummet på ett byggtorn i trä.

Studiebesök på Backa Kyrkogata 11

torsdag 8 september

Följ med på studiebesök till en förskola i Göteborg som genom­gående har arbetat och tänkt hållbart – både i byggnationen men även vidare i vardagen.

Två personer sitter mitt emot varandra och ser ut att konversera.

Entreprenöriell medarbetare

6 februari–24 april Campus Varberg Efterfrågad Kompetensutveckling (EKU)

Vill du bli bättre på att se och utveckla idéer på din arbets­plats? Har du tankar på hur saker och ting kan förbättras, men behöver lite hjälp på traven för att komma i gång? Välkommen att anmäla dig till utbildningen Entreprenöriell medarbetare.

Efterfrågad kompetensutveckling.

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU)

Rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrens­kraft eftersom kunskaps­innehållet i de varor och tjänster som produceras i närings­livet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om marknads­andelarna i takt med globaliseringen.

Logotyp för projektet Building competencies for competitive companies.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk inter­operabilitet för företag.

Pastellfärgad bakgrund med noder, i förgrunden visas logotypen för projektet Futures by design.

Futures By Design

Futures By Design är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag att förnya, växa eller förändra produktiviteten genom tillgång till data och analys av denna data för att öka resultaten.

Logotyp för projektet Scandinavian sustainable circular construction.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Målet är att fler hållbara och energi­effektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) vill höja kunskaps­nivån och förändra attityden kring hållbart byggande.

Logotyp för projektet Scandinavian growth creators.

Scandinavian Growth Creators (SGC)

Med hjälp av Scandinavian Growth Creators (SGC) ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikro­företag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya jobb ska skapas.

Matchmaking events, grafisk illustration i grönt vitt och gult.

Matchmaking events – a guidebook for hosts

Hur skapas nya affärs­­möjligheter och nätverk? Den här guide­­boken ger företags­­stöttande organisationer, offentlig sektor och myndigheter konkreta tips i sin planering av matchmaking-träffar.

Person tittar mot en anslagstavla som är fylld med en massa papper.

From ”oh no” to ”how to”

Hur hanterar små och medel­stora företag information i överflöd? From "oh no" to "how to" är en praktisk guide i fyra delar som fokuserar på hur företag kan hantera och filtrera relevant information.