Person går in i entrén till Alexandersoninstitutets kontor.

Välkommen till Alexandersoninstitutet

Alexandersoninstitutet utgör inte ett traditionellt institut. Istället för att fokusera på spets­kompetens och riktad forskning inom en disciplin arbetar vi med att skapa utbud där det finns en efterfrågan samt att underhålla utbudet så länge efterfrågan finns.

Två personer står och pratar framför en grupp människor som sitter och äter.

Alumniträff på Campus Varberg

torsdag 24 augusti

Den 23 augusti arrangerade Alexanderson­institutet en lunch där alumner från Campus deltog för att dela med sig av sin syn på kompetens­utveckling, livs­långt lärande och Campus som möjlig arena för nätverk och möten.

Hur du blir mer entreprenöriell

onsdag 9 augusti

Forskning visar att en entreprenöriell förmåga är något som går att utveckla och lära sig. Genom kursen Entreprenöriell medarbetare och inom det EU-finansierade projektet Efterfrågad kompetens­utveckling har flertalet underlag tagits fram med syfte att främja just detta.

Person sitter vid ett bord och antecknar samtidigt som den håller i en glödlampa, foto.

För dig som vill utveckla ditt företag i Halland

Halland är ett av de mest företagsamma länen i Sverige. Här finns en stolt tradition inom entreprenörskap och du har stora möjligheter att utveckla ditt företag, oavsett om du är i en uppstart eller tillväxtresa.

Business Halland gör det enklare för dig som driver företag i Halland att hitta och ta del av de erbjudanden som finns. Här erbjuds rådgivning, utbildning, seminarier och mentorskap inom flera olika områden såsom affärs­utveckling, export, finansiering, marknads­föring, styrelse­arbete, ekonomi med mera.

För mer information, besök: www.businesshalland.se

Fyra unga vuxna sitter i grupp vid ett bord och diskuterar med varandra.

Scandinavian Employability

Projektet ska inspirera, bygga relationer och möjliggöra för fler studenter att köra praktik inom området Kattegatt-Skagerrak (KASK).

En publik sitter och lyssnar på föreläsare, i förgrunden syns en kamera som live-sänder händelsen.

Techarena

Projektet har som mål att etablera två lokalt anpassade techarenor i Varberg och Borås. Detta för att bland annat öka kapaciteten för innovation och forskning hos företag i Västsverige.

Flera händer flyttar- och skriver på post-it-lappar vid ett bord.

C4talent

Utgångspunkten för projektet är att skapa en företags- och start-up vänlig miljö i mindre städer. Projektet syftar till att minska effekterna av brain-drain och att i stället lyckas attrahera och behålla unga talanger.

Efterfrågad kompetensutveckling.

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU)

Rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrens­kraft eftersom kunskaps­innehållet i de varor och tjänster som produceras i närings­livet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om marknads­andelarna i takt med globaliseringen.

Logotyp för projektet Building competencies for competitive companies.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk inter­operabilitet för företag.

Slutsatser och metoder för framtidens lärande

Den 17 augusti 2023 arrangerade Alexanderson­institutet en slut­konferens för projektet Efterfrågad kompetens­utveckling. Konferensen presenterade projektets slutsatser kring metoder för framtidens lärande.

Entreprenöriell medarbetare

Mjuka värden så som entreprenörskap blir allt viktigare i vårt samhälle. Att kunna driva och identifiera utveckling­sidéer är en av nycklarna för ett framgångs­rikt företag.