Person går in i entrén till Alexandersoninstitutets kontor.

Välkommen till Alexandersoninstitutet

Alexandersoninstitutet utgör inte ett traditionellt institut. Istället för att fokusera på spets­kompetens och riktad forskning inom en disciplin arbetar vi med att skapa utbud där det finns en efterfrågan samt att underhålla utbudet så länge efterfrågan finns.

Ett bord där det står några muggar och ligger post-it-lappar, pennor och färgglada process-kartor utspridda.

Slutsatser och metoder för framtidens lärande

torsdag 17 augusti Online via Microsoft Teams Efterfrågad Kompetensutveckling (EKU)

Projektet Efterfrågad kompetens­utveckling (EKU) har pågått sedan 2020. I augusti 2023 avrundar vi med en digital slut­konferens.

Person sitter vid ett bord och antecknar samtidigt som den håller i en glödlampa, foto.

För dig som vill utveckla ditt företag i Halland

Halland är ett av de mest företagsamma länen i Sverige. Här finns en stolt tradition inom entreprenörskap och du har stora möjligheter att utveckla ditt företag, oavsett om du är i en uppstart eller tillväxtresa.

Business Halland gör det enklare för dig som driver företag i Halland att hitta och ta del av de erbjudanden som finns. Här erbjuds rådgivning, utbildning, seminarier och mentorskap inom flera olika områden såsom affärs­utveckling, export, finansiering, marknads­föring, styrelse­arbete, ekonomi med mera.

För mer information, besök: www.businesshalland.se

TechArena

Projektet har som mål att etablera två lokalt anpassade techarenor i Varberg och Borås. Detta för att bland annat öka kapaciteten för innovation och forskning hos företag i Västsverige.

Efterfrågad kompetensutveckling.

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU)

Rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrens­kraft eftersom kunskaps­innehållet i de varor och tjänster som produceras i närings­livet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om marknads­andelarna i takt med globaliseringen.

Logotyp för projektet Building competencies for competitive companies.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk inter­operabilitet för företag.

Pastellfärgad bakgrund med noder, i förgrunden visas logotypen för projektet Futures by design.

Futures By Design

Futures By Design är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag att förnya, växa eller förändra produktiviteten genom tillgång till data och analys av denna data för att öka resultaten.

Logotyp för projektet Scandinavian sustainable circular construction.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Målet är att fler hållbara och energi­effektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) vill höja kunskaps­nivån och förändra attityden kring hållbart byggande.

Matchmaking events, grafisk illustration i grönt vitt och gult.

Matchmaking events – a guidebook for hosts

Hur skapas nya affärs­­möjligheter och nätverk? Den här guide­­boken ger företags­­stöttande organisationer, offentlig sektor och myndigheter konkreta tips i sin planering av matchmaking-träffar.