Tema: Livslångt lärande

Alexandersoninstitutet är en del av Campus Varberg och det livslånga lärandet är en röd tråd genom alla våra projekt. Oavsett om projektet riktar sig direkt mot arbetslivet eller inkluderar akademi och utbildning så är vår ambition att mäkla kunskap och vara en mötes­plats för det livslånga lärandet.

Slutsatser och metoder för framtidens lärande

Den 17 augusti 2023 arrangerade Alexanderson­institutet en slut­konferens för projektet Efterfrågad kompetens­utveckling. Konferensen presenterade projektets slutsatser kring metoder för framtidens lärande.

Mentorsprogrammet guidebook omslagsbild.

Mentorsprogrammet

Efter att ha skapat olika varianter av mentor­program i åtta år beslutade Campus Varberg att lyfta nivån ytterligare genom att kvalitets­säkra arbets­modellen och konkretisera de inslag som visat sig vara viktiga i processen.

Skandinavisk innovationskultur: En berättelse om möten, mentorskap och utveckling omslagsbild.

Skandinavisk innovationskultur

Grundidén med Skaninnos partnerskap är att tillsammans vidareutveckla metoder för att stärka förmågan att matcha samman studerande med arbetsliv. Inställningen är att främja möten mellan människor – att det uppstår positiva effekter då kompetenser och erfarenheter vävs samman. Satsningarna sker både lokalt i Sverige och Danmark, över gränserna, men också mellan olika marknader, studenter, arbetsliv och offentlig sektor. Inom ramen […]

Projektutvecklingsduk omslagsbild.

Projektutvecklingsduk

Ett verktyg för att visualisera huvudelementen som vanligen finns i en EU-projektansökan. Verktyget hjälper dig att skapa en tydlig projektlogik och inkluderar också möjlighet att analysera de hot och styrkor som kan komma att påverka projektets utfall.

Branschanalys omslagsbild.

Branschanalys

För att skapa utveckling och tillväxt i en bransch så krävs ofta att man gräver djupt för att förstå branschens situation i detalj och skapar en gemensam bild kring utmaningar och möjligheter. Detta för att gemensamt kunna möta framtiden istället för att konkurrera i det lilla och på det lokala planet. Det handlar om att göra kakan större så att […]

PechaKucha Night omslagsbild.

PechaKucha Night

PechaKucha Night är en japansk mötesform som revolutionerat världen. Med 20 bilder som vardera visas i 20 sekunder presenteras lokala och besökande kreatörer från olika områden, ett nervkittlande kaleidoskop av inspiration, idéer och arbete som i dagsläget körs i över 400 städer världen över. Reglerna är enkla; eventen får inte anordnas i vinstdrivande syfte, aktiviteten ska hållas minst fyra gånger […]

Projektplanering omslagsbild.

Projektplanering

Att skapa en projektplan kan låta både tråkigt och ibland bli en ensam och administrativ uppgift. Om man istället kan göra den till en gemensam uppgift så uppstår både en bättre handlingsplan och en bättre gemensam förståelse kring arbetets faser och olika parters mål och incitament i processen.

My Success omslagsbild.

My success

Du har säkert tänkt på hur omgivningen påverkar varje människa. Men har du tänkt på hur din omgivning påverkar dig? Har du valt den påverkan du får? Den som har många som klagar i sin omgivning kommer säkert själv snart bli klagande. Den som bara omger sig med människor som förverkligar idéer kommer med stor sannolikhet själv att snart börja […]

Marknadspilen omslagsbild.

Marknadspilen

Marknadspilen har som syfte att hjälpa dig att strukturera en effektiv marknadsplan med budskap, kanaler och aktiviteter för din organisation, bransch och region.

To do: utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken omslagsbild.

TO DO: Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken

TODO är en metodhandbok som vänder sig till personer som vill veta hur de praktiskt kan arbeta med utveckling av den kreativa sektorn. Den är skriven med främjare, eldsjälar och gränsgångare som på olika sätt arbetar för att skapa tillväxt och utveckling som målgrupp och är full av beprövade metoder, exempel, erfarenhet och svett.